posities

Beste bezoekers,
 
In het navolgende wil ik enkele van mijn standpunten noemen waarvoor ik opkom en campagne voer.
 
Arbeidsmarktbeleid: 
In de afgelopen jaren heeft onze arbeidsmarkt in Duitsland bewezen zeer robuust en crisisbestendig te zijn. Wij hebben een van de laagste werkloosheidspercentages in de geschiedenis van de Bondsrepubliek Duitsland en het laagste sinds de hereniging, en de jeugdwerkloosheid is in Duitsland lager dan in enig ander land van de Europese Unie. Maar we mogen degenen die het nog steeds moeilijk hebben op de arbeidsmarkt niet vergeten, we moeten zorgen voor een betere integratie op de primaire arbeidsmarkt en we moeten ook denken aan oudere werknemers. Hoe kunnen we werkomgevingen zo ontwerpen dat ze op 65 nog betaalbaar zijn?
 
Onderwijsbeleid: 
Een goed onderwijsbeleid is de sleutel tot de algemene ontwikkeling van een samenleving. Ook in de toekomst hebben we een schoolsysteem met meerdere niveaus nodig. Een gymnasium alleen of zelfs een uniforme school van alle scholengemeenschappen is niet voldoende. Mensen zijn veel te individueel om één school in staat te stellen aan de behoeften en eisen van alle leerlingen te voldoen. Een belangrijke uitdaging voor scholen is zonder twijfel de integratie van leerlingen met een handicap. Wij zullen ook in de toekomst speciale scholen nodig hebben omdat niet iedereen naar een gewone school kan gaan; er zijn een aantal ernstig meervoudige handicaps waarvoor het naar mijn mening niet zinvol is naar een gewone school te gaan. Maar we moeten de speciale scholen die we niet meer nodig hebben voor regulier gebruik, openstellen, omdat deze scholen zijn afgestemd op de behoeften van mensen met een handicap. Het is veel goedkoper deze scholen te openen voor niet-gehandicapten dan alle scholen om te vormen tot drempelloze scholen. We mogen echter niet vergeten dat we bij insluiting ook moeten denken aan de tijd na school. Dit betekent dat wij ook moeten zorgen voor integratie op hogescholen en universiteiten, maar vooral op de opleidingsmarkt.
 
Europa: 
Vooral in de huidige tijden is het duidelijker dan ooit dat we Europa nodig hebben, voor Europese oplossingen, omdat we veel uitdagingen alleen samen zullen kunnen oplossen. Daarom is het goed dat wij blijven pleiten voor een sterke Europese Unie in de toekomst.
 
Opname: 
Inclusie, en vooral succesvolle inclusie, is een taak voor de samenleving als geheel. Dit is een van de belangrijkste vraagstukken voor de toekomst van onze samenleving. Inclusie mag niet als een geïsoleerd verschijnsel worden beschouwd, maar moet worden gezien als een geheel dat met alle vraagstukken verband houdt. 
 
Nultolerantie tegenover rechts-populisten, rechts-radicalen en rechts-extremisten: 
De laatste jaren wordt steeds vaker gezegd: "Het is goed om te zeggen...". Dat is te zien. Nee, je mag het niet nog eens zeggen! Als samenleving moeten wij een duidelijk voorbeeld van verdraagzaamheid stellen tegenover rechtspopulisten, rechts-radicalen en rechts-extremisten - het mag nooit meer zo zijn dat degenen die er al eeuwig zijn de meerderheid in ons land krijgen of proberen het denken van een samenleving te beïnvloeden. 
 
Zorg: 
In tijden van demografische veranderingen is zorg een van de grootste uitdagingen - de samenleving wordt ouder en er zijn steeds minder jongeren. Steeds meer mensen willen ook op oudere leeftijd in hun eigen huis blijven wonen - wij moeten ons daaraan aanpassen. Een belangrijk me van een must in dit verband is aan de leeftijd aangepaste huisvesting. Er moeten in Duitsland meer woningen komen die voldoen aan de bijzondere eisen van ouderen, van wie sommigen zorg nodig hebben.
 
Queer politiek: 
Ook vandaag de dag is er nog steeds sprake van discriminatie van homo's, lesbiennes, bi's, transgenders, inter- en queermensen. Daarom moeten we allemaal samenwerken voor een diverse samenleving. Wij moeten een duidelijk standpunt innemen tegen het toenemende haatgeweld en de toenemende criminaliteit. 
We hebben een moderne transseksuele en burgerlijke stand wet nodig.
Een ander belangrijk punt is op te komen tegen de stigmatisering van met HIV besmette personen.
 
Sportbeleid: 
Zelfs in tijden van gespannen financiële situatie van de gemeenten hebben we aantrekkelijke sportfaciliteiten in de gemeenten nodig, vooral voor jongeren. Maar inclusieve sport moet ook meer worden uitgebreid. Naast wedstrijdsporten moeten ook massasporten duidelijk worden bevorderd. Vooral in het amateurvoetbal moeten we alles in het werk stellen om het welig tierende geweld tegen te gaan.